อเล็กซ์-เต้ย นำทีม เยาวชน เสนอโครงการ FIGHTING EXTINCTION

เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างสมบูรณ์กับโครงการ “การต่อสู้เพื่อหยุดการสูญพันธุ์ FIGHTING EXTINCTION” ซึ่งถือเป็นโครงการแรกของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTRE(EEC THAILAND) ที่ก่อตั้งโดย นายอเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์ และนางสาวจรินพร จุนเกียรติเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สัตว์และธรรมชาติโดยชนิดพันธุ์เป้าหมายในโครงการฯ ครั้งนี้ ได้แก่ กวางผา (Goral),ค้างคาวคุณกิตติ (Kitti’s Hog-Nosed Bat), พะยูน (Dugong), เต่ามะเฟือง (Leatherback Sea Turtle) และ ฉลามวาฬ (Whale Shark)

อเล็กซ์-เต้ย นำทีม เยาวชน เสนอโครงการ FIGHTING EXTINCTION

ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการที่ดำเนินมาระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (1 เมษายน พ.ศ.2559 – 2 เมษายนพ.ศ2560)EEC Thailand ได้เปิดเวทีให้ตัวแทนเด็กและเยาวชนทั้ง 5 กลุ่มนี้ได้นำเสนอผลงานวิจัยแก่สาธารณะชน ที่โรงภาพยนตร์ Toyota IMAX Theatre (Emquartier) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จคือผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Program Director ของ EEC Thailand ร่วมให้กำลังใจ และยังได้รับเกียรติจากซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน

อเล็กซ์-เต้ย นำทีม เยาวชน เสนอโครงการ FIGHTING EXTINCTION

ปัจจุบันรวมถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ โดย ดร.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
2. การสูญพันธ์ของสัตว์ป่าไทย โดย นายสัตแพทย์ ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
3. การอนุรักษ์ โดย คุณ เพชรมโนปวิตรตัวแทนองค์กร IUCN
4. เรื่องเต่ามะเฟือง โดย คุณธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. การอนุรักษ์ธรรมชาติระดับสากล โดยเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ H.E. Brendan Rogers ประจำประเทศไทย

อเล็กซ์-เต้ย นำทีม เยาวชน เสนอโครงการ FIGHTING EXTINCTION
สำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ประเทศไทย โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการออกไปสู่สังคมไทยและสังคมโลกผ่านสื่อสาธารณะแขนงต่างๆ และได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

อเล็กซ์-เต้ย นำทีม เยาวชน เสนอโครงการ FIGHTING EXTINCTION

นอกจากนี้อเล็กซ์ เรนเดลล์และเต้ย จรินพร ผู้ร่วมก่อตั้ง EEC Thailand และโครงการฯ ดังกล่าวยังฝากเชิญชวนให้ทุกๆ คนหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อเล็กซ์-เต้ย นำทีม เยาวชน เสนอโครงการ FIGHTING EXTINCTION

“โครงการนี้นอกจากเด็กและเยาวชนแล้ว เราอยากให้ทุกคนหันมาร่วมกันใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอยากให้ลองเข้ามาสนใจศึกษาและเปิดใจฟังว่าทุกวันนี้โลกของเรามันเปลี่ยนไปมาก อย่างสัตว์ต่างๆ มันไม่มีเสียง มันสื่อสารกับเราไม่ได้ เราก็มีเด็กๆ ในโครงการฯ ที่เค้าได้เข้าไปศึกษาอย่างจริงจัง โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะแนวทางตลอดโครงการ รวมถึงได้เข้าไปในพื้นที่จริง ได้ทำงานร่วมกันกับคนในพื้นที่นั้นๆ ว่าเพราะอะไร และเราต้องทำอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะพยายามบรรเทาปัญหาตรงนี้
ดังนั้นข้อมูลที่เด็กๆ มานำเสนอในวันนี้จะเป็นกระบอกเสียงอย่างดีที่จะให้ทุกคนเข้าใจว่าสัตว์ต่างๆ ที่กำลังจะสูญพันธุ์ หรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเกิดขึ้นจากมนุษย์โดยส่วนใหญ่ก็อยากฝากให้ทุกคนลองเข้ามาศึกษาและร่วมกันรณรงค์เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมต่อไป”

อเล็กซ์-เต้ย นำทีม เยาวชน เสนอโครงการ FIGHTING EXTINCTION

สามารถร่วมชมโครงการฯ ดังกล่าว รวมไปถึงโครงการในอนาคตและเยี่ยมชมรายละเอียดขององค์กร ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทยENVIRONMENTAL EDUCATION CENTREได้ที่ http://eecthailand.com/

อัพเดทชีวิตคนดัง ครบครันเรื่องบันเทิง เพลิดเพลินไปกับบทละคร

ติดตาม Dara.trueid.net ได้อีกช่องทางที่

https://www.facebook.com/IntrendBunTueng/

facebook-follow twitter-follow instagram-follow

 

หรือทาง trueid Application

ระบบ IOS คลิก https://goo.gl/SlVJQQ
ระบบ Android คลิก https://goo.gl/BoFzHi

ข่าวที่เกี่ยวข้อง