ทรูปลูกปัญญา ส่งน้องๆ ทำ ก่อน ฝัน TheDreamExplorers ร่วมทำงานจริงกับองค์กรชั้นนำ

ทรูปลูกปัญญา มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ล่าสุด จัดโครงการเอาใจนักเรียนม.ปลายกับ “ทำ ก่อน ฝัน The Dream Explorers” ประจำปี 2560 ซึ่งกลุ่มทรู ได้ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำจากภาครัฐและภาคเอกชน เปิดเวิร์คช้อปให้น้องๆ ชั้นม.ปลาย ได้ค้นหาอาชีพในฝัน

ซึ่งในปีแรกนี้ มีน้องๆ จากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่น้องๆ “ทำ ก่อน ฝัน The Dream Explorers” รุ่นที่ 1 จำนวน 39 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพันธมิตรชั้นนำ อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยา บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด และบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มาร่วมให้กำลังใจแก่น้องๆ อีกด้วย

ตลอดโครงการ น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ผ่านกิจกรรมต่างๆ เริ่มตั้งแต่ 1. เวิร์คช้อปค้นหาเป้าหมาย ค้นหาความถนัดและอาชีพที่ชอบ 2. กิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ อาทิ อัยการ แพทย์เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ ครีเอทีฟโฆษณา สถาปนิก วิศวกร ผู้ตรวจสอบบัญชี นักข่าว และโปรแกรมเมอร์ และสุดท้าย 3. กิจกรรมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้น้องๆ ค้นพบอาชีพในฝันที่แท้จริงของตนเอง อันจะนำไปสู่การวางแผนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น


นายภูมิทัศ กลิ่นศรีสุข (กันต์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี – เรียนรู้อาชีพอัยการ กับสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า “ขอขอบคุณโครงการ “ทำ ก่อน ฝัน The Dream Explorers” ที่เปิดโอกาสให้ผมได้ไปเรียนรู้งานกับสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ไปอยู่ในสถานการณ์จริงในศาล ได้มีโอกาสเห็นการเบิกพยาน การว่าความ รู้สึกทั้งตื่นเต้นและสะเทือนใจ อยากไปทำหน้าที่ตรงนั้น ประสบการณ์ในครั้งนี้ ทำให้ผมยิ่งมีความแน่วแน่ในเป้าหมายมากยิ่งขึ้นกับเส้นทางการเรียนนิติศาสตร์”


นางสาวนภัสวรรณ ศุขวัฒน์ (ฟ้า)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย – เรียนรู้อาชีพเภสัชกร กับบริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด

“โครงการทำ ก่อน ฝัน นี้ ทำให้ได้รู้จักอาชีพเภสัชกรมากขึ้น เรียนรู้ว่าเภสัชกรไม่ได้มีเพียงหน้าที่จำหน่ายหรือจ่ายยาในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังมีในส่วนงานวิจัยด้วย จากที่ได้ไปเรียนรู้อาชีพเภสัชกรในโรงงาน ทำให้ได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษามาตรฐาน และควบคุมคุณภาพของยา ซึ่งมีผลอย่างมากต่อสุขภาพ รู้สึกประทับใจกับกิจกรรมในโครงการนี้มากๆ ค่ะ”

นางสาวพรชนก นาคเสนีย์ (เอิรทธิ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี – เรียนรู้อาชีพสถาปนิกกับบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

“จากที่ได้มีโอกาสไปฝึกงานจริงที่บริษัท ทำให้ได้รับความรู้มากมาย ทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำคัญๆ ที่สถาปนิกต้องใช้ ได้ทดลองทำโมเดล และออกแบบบ้านด้วยตัวเอง อยากจะขอขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านที่ให้โอกาสได้เรียนรู้ และอยากให้มีโครงการดีๆ อย่างนี้ต่อไป”

    นางสาวศุภิสรา รัตนเกษร (ปิ่น) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี – เรียนรู้อาชีพนักข่าว กับบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด

“สิ่งที่ได้จากโครงการทำ ก่อน ฝัน คือประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ ดีใจที่ได้มีโอกาสฝึกงานจริง ทั้งลงพื้นที่ภาคสนามนำเสนอข่าวกับพี่ๆ สื่อมวลชน และศึกษาดูงานในสตูดิโอกับผู้ประกาศข่าว ถือว่าได้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีมากๆ ทำให้ตัวเองมั่นใจขึ้นว่าอาชีพนักข่าว คืออาชีพที่ใช่ ที่ฝันไว้จริงๆ”

ทั้งนี้ ทรูปลูกปัญญา ยังคงจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อีกแน่นอน สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจและต้องการเข้าร่วมโครงการ “ทำ ก่อน ฝัน The Dream Explorers” ในปีหน้า สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.trueplookpanya.com/TheDreamExplorers และ www.facebook.com/TheDreamExplorers

อัพเดทชีวิตคนดัง ครบครันเรื่องบันเทิง เพลิดเพลินไปกับบทละคร

ติดตาม Dara.trueid.net ได้อีกช่องทางที่

 


และ แอปพลิเคชั่น 


TrueID Application

Add friend ที่ ID : @TrueID

ข่าวที่เกี่ยวข้อง