หนึ่งด้าวฟ้าเดียว ตอนที่ 5

บทละครโทรทัศน์
20 pages

แมงเม่าหยิบกระดาษเขียนกลบทที่ตนเหน็บไว้ที่เอวออกมา “ฉันพกติดตัวตลอดเจ้าค่ะ”

แมงเม่าคลี่กระดาษออก  เห็นตารางกลีบดอกบัว กลบทของเจ้าจอมเพ็ญเป็นตารางกลีบดอกบัว  มีรูปดอกบัววาดทับอยู่ในตาราง  ดอกบัวมี 8 กลีบ เหมือนเครื่องหมายดอกจัน  บนกลีบดอกบัวมีตัวอักษรเขียนอยู่ 5 กลีบ  คือเขียนคำว่า “แจ่มแจ้ง” ตรงกลีบบน  กลีบเฉียงซ้ายบนเขียนคำว่า “พร”  กลีบเฉียงขวาบนเขียนคำว่า “โพยม”   กลีบเฉียงซ้ายล่างเขียนคำว่า “แผ้วผ่อง”  กลีบเฉียงขวาล่างเขียนคำว่า “กลางอัมพร”

“เจ้าเห็นกระไรในกระดาษ”

แมงเม่างงๆ “ก็เห็นตารางรูปกลีบดอกบัวน่ะซีเจ้าคะ”

ขันทองยิ้มๆ “กระนั้นรึ  แต่ฉันเห็นแต่ตารางหมากรุก”

แมงเม่ายิ่งงงหนัก “หมากรุก  ดูอย่างไรเป็นหมากรุกเจ้าคะ” แมงเม่ามองดูอีกที “จะดูกี่ที ก็เห็นเป็นรูปกลีบดอกบัวแท้ๆ”

“ดูให้ดี  กลอักษรบางอัน เจ้าโจทย์ตั้งขึ้นมาก็เพื่อเป็นกลลวงแต่แรก    หากมองภาพก็ย่อมหลงที่กล”

แมงเม่าคิดตาม ก่อนจะมองภาพดอกบัวอย่างพินิจ พิจารณา แมงเม่ามองภาพอยู่ครู่ใหญ่  ฉุกคิดขึ้น

“ดอกบัวเป็นตัวหลอก จุดที่บอกใบ้คือตารางหมากรุก”

ขันทองยิ้มพอใจ “ฉลาด  เจ้าเล่นหมากรุกเป็นหรือไม่”

“ได้อยู่บ้างเจ้าค่ะ  เพลาพี่ม่วงเล่นกับเพื่อนก็พอดูได้”

“หมากรุกมีตัวเดินอยู่หกตัว แต่ละตัวมีทางเดินของตัวเองไม่  เหมือนกันใช่หรือไม่”

“เจ้าค่ะ”

“หลักใหญ่ของกลอักษร คือ ถอดตัวซ้ำ ย้ำเดินหน้า ย้ำถอยหลัง พ้องบังคับ ครุ ลหุ ใช่หรือไม่”

“เจ้าค่ะ”

ขันทองยิ้มบางๆ “ฉันใบ้ให้ถึงขั้นนี้แล้ว พอเข้าใจกระไรบ้างแล้วหรือไม่”

แมงเม่าคิดตามอยู่ครู่หนึ่ง  เอากระดาษกลบทมาดู  แล้วก็คิดอีก สลับกันไปมา 2-3 รอบ  ก่อนจะเริ่มเข้าใจทีละน้อย แมงเม่าหันกลับไปมองขันทอง “ออกหลวง ให้ฉันเทียบการเดินหมากเข้าในกลอักษรเพื่อถอดกล”

แมงเม่ายิ้มแย้ม “การถอดกลนี้ ถอดตามการเดินของตัวโคน แลถอดแล้วก็จะได้สองวรรค จากนั้นก็อ่านตามกลอักษรงูกลืนหาง ก็จะได้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ ถูกหรือไม่เจ้าคะ”

ขันทองยิ้มพอใจ แมงเม่าเฉลียวฉลาดกว่าที่ตนคิดไว้มาก ใบ้ให้ไม่เท่าไหร่ก็สามารถเข้าใจได้ทะลุปรุโปร่ง

 

--- จบตอนที่ 5 ---

20 pages

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ